0226-755425 mhink@lifesec.nl
AED Onderhoudscontract

Met een onderhoudscontract van LifeSec bent u verzekerd van een correct functionerende AED. Door de controle en het onderhoud aan ons toe te vertrouwen, kiest u voor een jaarlijkse keuring en functioneringstest van uw AED(’s). Na de inzet van uw AED kunnen wij uw AED uitlezen, testen en weer gereed maken voor gebruik in geval van nood. Indien gewenst kunnen wij u ook voorzien van een leen-AED wanneer een reparatie niet direct ter plaatse uitvoerbaar is. 

Het AED onderhoudscontract omvat de volgende zaken:

* Een jaarlijks bezoek door onze servicemonteur voor controle van de AED(‘s) op uw locatie,                   conform het landelijke AED keurmerk.

* Het jaarlijks uitvoeren van een zekerheidstest met extern testapparatuur (simulatietest,                          ventrikelfibrilleren en afgifte energie in Joule).

* Een testrapport met resultaten van de zekerheidstest

* De controle en indien noodzakelijk vervanging van test en/of hoofdbatterij en elektroden volgens een    compliance checklist.

* Actuele informatievoorziening over software updates van uw AED en persoonlijke advisering op            maat. 

* Binnen 24 uur na de storingsmelding afspraak met servicemonteur voor reparatie op locatie. 

* De continuïteitsgarantie: wanneer uw AED een storing vertoont die wij niet op uw locatie kunnen            oplossen, dan beschikt u direct over een tijdelijke AED, tot reparatie/vervanging is geregeld.